ما همه احمد مولی نیسی هستیم

Wednesday, 29 November 2017 20:03 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 

نويسنده: هاشم الدليمي

اگرچه علاقه ای به نوشتن به لغت وزبانی که مرا از تمام حق وحقوقم منع کرد ندارم كه بنویسم ولی این مقاله را به جهت اینکه حکومت غاصب واشغالگرفارس بداند که احمد مولی را نه تنها نتوانست شهید کند بلکه هزاران وملیون ها احمد مولی بوجود امدند وبا این عمل تروریستی لکه ننگی برپیشانی این رژیم اخوندی حک شد ودرعوض یک مدال افتخاردیگری برسینه وطن عزیز و احتلال شده ما الاحواز اویزان شد ووسام شرفی بر سینه همه احوازیها نصب شد تا جایی که همه ما با افتخار میگوییم ما همه احمد مولی هستیم . این را رژیم اخوندی و همه مزدورانش بدانند گرچه توانسته اند به طرق مختلفی دست به این اعمال تروریستی بزند وشهیدانی مثل حسين الماضي ومنصور مناحي ورعد دعيّر واحمد مولى ومحمد شريف نواصري ومنصور السيلاوي ومنصور مشرف واشخاص دیگری از ملل غیرفارس رابه شهادت برساند ولی عزم ما بیشترخواهد شد و یقین داریم که ازادی و تحریر الاحواز خیلی به مراتب نزدیک شده واین دلیل دیگری است که این رژیم در برابرما ناتوان شده است و نشان دهنده این است که پایه های رژیم سست و ناتوان شده وچند صباحی بیشتر از عمرشان باقی نمانده که دست به این اعمال میزنند وچهره حقیقی این رژیم اشغالگر برای تمامی جهانیان اشکار شده .بکشید ما را مردم و جوانهای احوازی هوشیارتر وبه حقوق ازدست رفته شان اگاه تر میشوند یاد و مجاهدتهای احمد مولی دراذهان همه ما حک شده وهمه ما ادامه دهنده راه این شهیدان وطن خواهیم بود .اینها مظهرشجاعت وفداکاری ما و ایندگان تاپیروزی وبازپس گیری وطنمان خواهند بود وخواهند ماند.این شهیدان واسیران در بند برگه های زرینی هستند که بخاطرمجاهدتها وفداکاریها یشان تاریخ اصیل وبا قدمت الاحواز را اراسته و مزین کرده اند. جاودانگی و افتخاربرای شهداء واسیران در بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1070 times
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Wednesday, 29 November 2017 20:08

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب