با توجه به اصرار نظام اشغالگر ایران در پیشبرد اهداف غیر انسانی خود و ضدیت با ملل تحت ستم در مناطق اشغال شده، و با توجه به ضرورت همکاری تمامی قشرهای صدمه دیده از رژیم فاشیسم حاکم در مقابل بی عدالتی موجود درجغرافیای ایران وخصوصا در مناطق ملتهای تحت اشغال ما در این اتحاد که از زمان اشغال تا کنون متحمل رنجهای بسیاری شده اند؛ "اتحاد ملل تحت ستم رژیم ایران" از هرگونه اعتراض وهر نوع جنبشی علیه نظام اشغالگر در ایران وعلیه سیاستهای ضدانسانیش حمایت کرده، واز همه قشرها وگروهها وملتهای مناطق اشغالی واقلیتهای مذهبی در خواست می نمائیم…
ابو محمد المحمراوی خوبی کلام درصراحت آن است که درمثل عامیانه می گویند الصراحا راحا حال آن عده ای که به رهنمود استادانشان گاهی دل به رفسنجانی می دهند، گاهی دل به حسن روحانی و برای منشور حقوق شهروندی وی پیازخورد میکنند،آیا برای یک بار سوابق این دو نفررا در 34 سال گذشته مرورکرده اند،اگر سران اپوزسیون فارس با رژیم قبلی و فعلی درسرکوب و قتل عامهای کرد،عرب وبلوچ و... هم سو وهم مخرجند،حداقل از خود بپرسند که درمرحله قتل عامهای 67 و قتلهای زنجیره ای، رفسنجانی و حسن روحانی چه کاره بودند؟! خیلی باید احمق باشند کسانی که ندانند…
ملت های بسیاری ممکن است عرب را با رنگ سبز بشناسند، رنگی که به طبیعت احوال خود ارامش و نمادی از طبیعت و یا به نوعی رنگی از خدا باشد. نظام اسلامی که در ایران حاکم است سالها ملت های ایران را با نهادهایی که به شکلی یا به اسلام نزدیک و یا بالواقع تنیده ای از اسلام می باشند گمراه نموده و شکل و چهره ای از اسلام متجدد ایرانی و شیعه گرا را به انها و به جهان اسلام معرفی نمود.
در قسمتهای قبل بطور مختصر به روند مقاومت ملل غیرفارس بصورت جامع از شروع تا کنون اشاره شد و هرچه به زمان کنون نزدیکتر شدیم نوشتار انتقادی در این بحث افزایش یافت. وطبیعتا هر انتقادی بیان از وجود مشکل دارد لذا ضروریست هنگامیکه صحبت از مشکل میشود, راه حل نیز در کنار آن آورده شود. مشکل-مشکل در اینجاست که ما ملل غیرفارسِ در حالِ مقاومت با تمام قدرات و نقاط مثبتی که داریم, در وصول به هدف خویش تقریبا ساکن مانده ایم و این در حالیست که نیرو و وجود دشمن در سرزمینهای اشغالی و در عرصه منطقه ای و…
هرچند آقای تاجیک همانند حسین شریعتمداری با سواری خوردن برکلمات احساسی وعاطفی، تهاجمی زهرآگین را به خانم شادی صدر را آغاز کرده اند،اما باید بداند وبدانند فصل چنین مانورهای تحریک کنند بقصد تضییع حقوق ونجات شرکای جرم بپایان رسیده اذهان عمومی سره از ناسره را تشخیص ومسائل حقوقی جای بازی کردن با کلمات واحساسات نخواهد بود،
هزاره سوم, سال 2000, پیشرفت جامعه بشری, حقوق بشر, افزایش نوشتارها و نشر نظریه ها در مجتمع غربی و تزریق آن در جامعه های شرقی منجر به هولناک ترین تناقض بشری گردید. تمامی مقاومتهای کامل که دارای شاخه نظامی هستند به تروریسم معروف شدند, زیرا از قانون مبارزه سیاسی صلح طلبانه خارج شدند در مقابل وحشیترین دخالت نظامی غربی را درمنطقه جهت برقراری دموکراسی شاهد بوده ایم. از پیامدهای این روشنفکری کور, تبدیل اکثر سازمانهای آزادیخواه به سازمانهای سیاسی واعلامی بشکل کامل می باشد ودر این حیطه طبیعتا تفکر زیبای تعدد وتنوع نیز وارد عرصه شده وقوت دشمن را چند…
جوابی به مقاله کین توزی به اسم دادخواهی نوشته عبدالرضا تاجیک جواب پاراگراف اول= بله آقای تاجیک شما بخوبی میدانید که در اعمال زور و رفتارنژاد پرستانه علیه افغانها نه تنها رژیم بلکه عده کثیری ازسرمایه داران ومدیران شرکتهای بزرگ که وابسته به رجال سیاسی (خارج یا اخراج شده از دایره رژیم) سهیم بوده وهستند و در 34 سال گذشته با احتساب 9 ماه مشارکتشان (عمردولت موقت) درقتل وجنایت ومستحکم کردن پایه های چنین رژیمی هرچند با ناملایمتها بعدی روبرو بودند اما تشریک مساعی کرده اند،درمقابل ازهر فرصتی برای رانت خواری خاموش با استفاده از عناصر نفوذی بهره اقتصادی برده…
اتحاد ملل تحت ستم در ایران که اتحادی است مبارزاتی متشکل از 8 سازمان وحزب وجبهه سیاسی فعال ومعروف در ایران وجهان است، کشورهای مشغول گفتگو با نظام حاکم برایران در خصوص متوقف کردن ودور کردن آن از اهداف تولید اسلحه اتمی را به أهمیت نشست خود با نظام دیکتاتور حاکم در این مرحله برای این ملتها جلب می نمائیم
”بای بای لندن” عنوان پژوهشی بود که سالها پیش در دانشگاه درمورد تحولهای جهانی بعد از جنگ جهانی دوم ارائه نمودم که در آن به چگونگی تسلیم دنیا از بریطانیای بزرگ به (فرزند ناخلفش همچنانکه حکومت ملاها درایران می گویند)به آمریکا پرداختم. طبعا اساس موضوع اقتصادی بود ولی تا حد توان که در حیطه حراست قرار نگیرم به استعمار و تأثیر آنها برما ملت الأحواز اشاره های غیر مستقیم داشتم. آری با این مقدمه در مورد بریطانیا هدفم اینست که هرگز اساس اشغال الأحواز توسط رضا میرپنج که با حمایت وبرنامه ریزی بریطانیا صورت گرفت را فراموش نخواهیم کرد وقبل…
اگر پدرت بود فاضل ز فضل او تو راچه حاصل؟ این کلامی بود یک علامه در کودکیم وقتیکه اصل وپدرووتبارم را بدلیل وجودشان درعراق زیر سوال برد ومن از آنها با افتخار تمام دفاع می کردم , گفت. کلامی بسیار زیبا که در تمام زندگانیم تا کنون در تمامی موارد وامور از آن بعنوان یک اصل وجود مستقل ونه خودخواه, چالش ونه حماقت وآموزش از تجارب گذشتگان ونه تقلید, در حیطه و محدوده متواضع خویش بهره برداری نموده ام. در اینجا نویسنده قصد ربط دادن این حکمت به تاریخ وسیر مقاومت ملل غیرفارس و کارکرد نیروی مقاومت امروزی را دارد.…

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب