هنگامي كه از زن أحوازي سخن به ميان مي ايد نا خواسته ذهنم به تكابوي حقوق زير پا گذاشته اش مي پردازد.اگر به طور گذرا نيم نگاهي به تاريخ سراسر جهان بياندازيم زنان در عصور مختلف به شيوه هاي متنوع و وحشيانة مورد ازار و اذيت و تحقير واقع گرديدند.
در نظامهای مرکزگرا که دولت مرکزی تمامی قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی را در دست دارد، وجود هویت واحد در سراسر قلمرو تحت حاکمیت یکی از اساسی ترین نیازهای دولت مرکزی است.
زندانیان بیمار چشم انتظار یاری فعالان حقوق بشر هستند زندانیان سیاسی و فرهنگی در شرایط سخت و طاقت فرسایی دوران حبس خود را در زندانهای احواز و زندانهای دیگر ایران سپری می‌کنند. این زندانیان تقریبا از همه حقوق اولیه یک زندانی محروم هستند. روند افزایشی تعداد زندانیان و کمبود فضا برای نگهداری آنها، مسئولان را وادار به ساختن زندانهای جدیدی نموده، اما همچنان مشکل تراکم جمعیت در درون زندانها برطرف نشده است.
در طول تاریخ 88 سال احتلال وغصب سرزمین الاحواز ازسوی احتلالگران فارس انتفاضه های زیادی جهت باز پس گیری حق وحقوق پایمال شده مردم ستم دیده احوازدر دفاع از ظلم واضطهاد بپا خاستند من جمله :
اهانت به انسان از سوی هر کسی صورت بگیرد عملی ناشایست است و درخور اعتراض و انتقاد. اهانت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مردم لر عملی غیرانسانی و محکوم است.اما تظاهرات مهاجران لر در شهرهای اقلیم احواز موجی از نارضایتی در میان عرب های احواز به همراه داشته است.
چرا سازمان بعد از نزديك به نيم قرن مبارزه و كار سياسي هنوز كوتوله مانده قبل از پرداختن به اين سؤال به خبر زير توجه كنيد : عشاير عرب شادگان، سوسنگرد، هويزه، عبدالخان و دشت عباس و عشاير زرگانی در حمايت از هموطنان بختياری فراخوان دادند. در اين فراخوان، هموطنان عرب خوزستان پيوستگی خود را به حرکت اعتراضی هموطنان بختياری در خوزستان و ساير استانهای کشور در «روز خشم» اعلام کردند.
با توجه به مشاهده شکوفائی استعداد دوشهید همیشه گرامی استادان هاشم شعبانی وهادی راشدی وقدرت آنان درراهبرد ووسعت مساحت وتاثیرگذاری این دوبزرگوار، برنخبه گان عرب الاحواز است که باکسب تجارب همه جانبه، راه آنان را ادامه داده،برسرعت شمارش معکوس دحر غاصب بیفزایند.
از آنجایی که خشونت حکومت فاشسیم فارس هر روز به گونه های مختلفی علیه ملل غیرفارس وبخصوص برعلیه مردم عرب احواز رخ می دهد وآنچه براعراب احوازی«عربستان» روا داشته آن است که آنها را از زمینهای اجدادیشان به زوررانده و در شرایط محیطی زیستی شان بسیار پائین تراز حداقل شرایط در سایر نقاط جهان است.
وقتی ملافاضل قلم را تسلیم کلمه وهمه کلمات وجملات را برای بیداری انسانها درابیات شعرش وادار به سجده وسخن کرد،چگونه می توان قدر ومنزلت این بزرگ مرد تاریخ فرهنگ وقلم را درکتابها خلاصه کرد.
نظر به اینکه مدتی است رژیم ایران و به موازات آن اپوزسیون نژادپرست فارس منشئ بر هجوم خود به آداب ورسوم مردم کهن تاریخ عرب احوازی افزوده ومثل گذشته با پنهان کردن نقاط مثبت وفراوان قبائل عربی و بزرگ نمائی نقاط سلبی واکثرا بایکوت شده،

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب